DVH Tennis - Nieuwsbrief nummer 9 🌞

29 april 2024


Nieuwsbrief nr. 9

29 april 2024

 • Zonnige tennisdagen: Altijd Welkom
 • Clubavond: 1 Mei
 • Parkdag: 2 Mei
 • Bouw Pergola Gestart
 • Verbeterd Pad achter Banen 1 & 2

Belangrijke data

Mei

 • 1 mei: Clubavond
 • 2 mei: Klusdag

Juni

 • 1 juni: Slotfeest met BBQ

Zonnige tennisdagen: Altijd welkom

Vanwege de meivakantie is er even geen competitietennnis, maar dat betekent niet dat er niks te doen is op DVH! Zeker met het mooie weer ben je altijd welkom op de club, zelfs als het druk is! Ook al lijken de banen bezet, vergeet niet dat je direct kunt spelen of binnen slechts 45 minuten op baan 4 of 5 terecht kunt. Dus kom langs, geniet van het mooie weer en de gezellige sfeer op de club.

Clubavond 1 mei

Aanstaande woensdag, 1 mei, staat er weer een gezellige clubavond op het programma!

 • Vanaf 18:30 uur uur is iedereen welkom om te komen spelen tegen andere DVH'ers. Je kunt ook later op de avond instromen, we spelen tot ongeveer 22.30 uur
 • Inschrijven is niet nodig, kom gewoon langs
 • Je wordt ingedeeld tegen clubgenoten van uw eigen niveau (er wordt gespeeld in dubbels)
 • Wedstrijden duren circa 30-45 minuten, tegen steeds verschillende tegenstanders
 • Ballen worden verzorgd door de club

Dus zorg ervoor dat je erbij bent op woensdag 1 mei en maak je klaar voor een avond vol tennisplezier en gezelligheid!

Parkdag Donderdag 2 mei:

Op donderdag 2 mei kunnen we jullie hulp goed gebruiken! Vanaf 18:00 uur gaan we aan de slag met het ophangen van borden en doeken, en wat groen werk om ons park nog mooier te maken. Kom langs en steek de handen uit de mouwen! Jouw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Bouw Pergola Gestart

Geweldig nieuws! De langverwachte pergola komt eraan. De materialen zijn geleverd en er is al begonnen met de bouw. Wat nog leuker is, is dat dit project zal worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers van onze club. We kijken uit naar het zien van het eindresultaat en de extra toevoeging aan ons terras.

Verbeterd Pad achter Banen 1 & 2

Meer goed nieuws! Het pad achter baan 1 en 2 heeft een upgrade gekregen. Hoewel een tijdelijke oplossing, is er een oplossing gevonden waardoor het beter begaanbaar is, zelfs bij regenachtig weer.

=======================================

Newsletter no. 9

April 29, 2024

 • Sunny Tennis Days: Always Welcome
 • Club Night: May 1st
 • Park Day: May 2nd
 • Pergola Construction Started
 • Improved Path behind Courts 1 & 2

Important Dates

May

 • May 1st: Club Night
 • May 2nd: Workday

June

 • June 1st: Closing Party with BBQ

Sunny Tennis Days: Always welcome

Due to the May holiday, there's no league tennis for a while, but that doesn't mean there's nothing happening at DVH! Especially with the beautiful weather, you're always welcome at the club, even when it's busy! Even if the courts seem occupied, remember that you can play immediately or wait for just 45 minutes to get on court 4 or 5. So come over, enjoy the sunshine, and the cozy atmosphere at the club.

Club Night May 1st

Next Wednesday, May 1st, we have another fun club night planned!

Everyone is welcome to come and play against fellow DVH members starting from 6:30 PM. You can also join later in the evening as we play until around 10:30 PM. No registration needed, just show up. You'll be paired up with club members of similar skill levels (doubles matches). Matches last approximately 30-45 minutes, playing against different opponents each time. Balls will be provided by the club.

Make sure to join us on Wednesday, May 1st, and get ready for an evening filled with tennis fun and camaraderie!

Park Day Thursday, May 2nd

On Thursday, May 2nd, we could really use your help! Starting from 6:00 PM, we'll be putting up signs and banners, and doing some gardening to make our park even more beautiful. Come by and lend a hand! Your help is highly appreciated!

Pergola Construction Started

Great news! The long-awaited pergola is on its way. Materials have been delivered, and construction has begun. What's even better is that this project will be carried out by enthusiastic volunteers from our club. We look forward to seeing the end result and the addition to our terrace.

Improved Path behind Courts 1 & 2

More good news! The path behind courts 1 and 2 has received an upgrade. Though a temporary solution, a fix has been implemented to make it more accessible, even during rainy weather.

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Adres

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen

KVK-nummer

40531990