Ontmoet het Bestuur | DVH Tennis Club Amstelveen

Het vraagt enige organisatie om een vereniging soepel te laten functioneren. Het overkoepelende beleid binnen onze vereniging wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering ('ALV'), die een aantal leden kiest om samen het bestuur van de vereniging te vormen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het leiden van de vereniging. Naast het voorstellen van eventuele beleidswijzigingen legt het bestuur ook jaarlijks verantwoording af aan de ALV over het gevoerde beleid. Voor de uitvoering van de diverse activiteiten binnen de vereniging wordt het bestuur bijgestaan door verschillende commissies.

De Kascommissie adviseert de ALV over het goedkeuren of afkeuren van de financiële verslagen. Tijdens de ALV brengt de commissie verslag uit over de financiën, waarbij wordt beschreven hoe de controle is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn. Als de Kascommissie instemt met de financiële verantwoording, kan zij worden ontheven van haar taak.

De vereniging beschikt over Statuten, een Huishoudelijk Reglement en een Park- en Afschrijfreglement, waarin alle details met betrekking tot de vereniging zijn vastgelegd.

Hieronder vindt u een overzicht van de samenstelling van het bestuur: 

  • Voorzitter: Laurens Liezenberg
  • Secretaris: Jeroen Borst
  • Penningmeester: Justin Koekenbier
  • Technische Commissie: Ruben de Blok
  • Jeugdcommissie: Rutger Kemner
  • Barcommissie: Martine Korthals
  • PR & Communicatie: Mark Mooij
  • Trainingszaken: Jaap Birhjmohun

Voor alle zaken die met het direct bestuur te maken hebben kunt u contact opnemen met het bestuur via email: [email protected]

Ledenadministratie

Is verantwoordelijk voor alles wat met de ledenadministratie te maken heeft, waaronder aan- en afmelden van (nieuwe) leden bij de KNLTB, het innen van de jaarlijkse contributiegelden en het verstrekken van de KNLTB-spelerspasjes aan de leden.

De verantwoordelijke voor de ledenadministratie is Jos Kok, het emailadres voor de ledenadministratie is: [email protected]

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Adres

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen

KVK-nummer

40531990