Bardienst Reglement | Verplichtingen, Afkoop & Instructies - DVH Tennis

Alle leden vanaf 18 jaar zijn verplicht minimaal twee bardiensten te verrichten. Voor leden die competitie spelen is er een extra verplichte bardienst (3 in totaal per seizoen). Eén dienst duurt ongeveer 3 uur.

Aan leden die deze bardienstplicht niet willen of kunnen vervullen, wordt de mogelijkheid geboden betreffende bardienstplicht af te kopen tegen een bedrag van € 60,00 per seizoen. Voor leden die ook competitie spelen bedraagt het afkoopbedrag € 90,- per seizoen.

Als alternatief voor de bardienstplicht kunnen leden in het onderhoudsteam (minimale tijdsinspanning 9 uur per seizoen) van de Commissie Park- en Clubhuisbeheer plaatsnemen;

Voor leden van 75 jaar en ouder, onder de voorwaarde dat de leeftijd van 75 jaar voor 1 april (van elk jaar, zijnde de aanvangsdatum van het tennisseizoen) dient te zijn bereikt, bestaat er een vrijwillige leeftijdsvrijstelling voor bardienstplicht.

Indien betreffende leden van deze vrijstelling gebruik willen maken, zal daar, naast het reguliere contributiebedrag, een extra bedrag van € 30,00 per seizoen tegenover staan.

Indien de bardienstplicht niet is afgekocht en na afloop van het seizoen blijkt dat er leden zijn die niet het vereiste aantal bardiensten (of alternatieve diensten) hebben vervuld, zal aan betreffende leden € 150,00 in rekening worden gebracht en automatisch worden geïncasseerd.

Vastleggen datum bardienst

Elk lid ontvangt aan het begin van het seizoen een mail waarin wordt uitgelegd hoe en wanneer je een bardienst kunt inplannen. Op het moment dat je bardienst daadwerkelijk is vastgelegd en je financiële verplichtingen zijn voldaan, ben je speelgerechtigd voor het nieuwe tennisseizoen en kan je banen reserveren.

De bardiensten starten de dag na de openingsdag en gaan door tot eind oktober.

Om je aan je bardienst te helpen herinneren, ontvangt je twee keer een e-mail met de datum en tijdstip waarop je bardienst hebt. 

Belangrijk: Instructie verantwoord alcohol schenken

Conform de Drank– en Horecawet die per 1 januari 2014 van kracht is gegaan, worden alle leden van 18 jaar en ouder (die een bardienst moeten vervullen bij DVH) verplicht eenmalig een instructie Verantwoord Alcohol schenken te volgen (IVA genaamd). Deze instructie moet behaald zijn voordat je speelgerechtigd bent. Indien de instructie goed is afgerond, ontvang je een certificaat die tevens naar de ledenadministratie gestuurd wordt. Dit is eenmalig en is levenslang geldig. De gegevens die je hier voor nodig hebt zijn:

Website https://nocnsf.livits.net/iva
E-mailadres barverantwoordelijke: [email protected]
Naam vereniging:  De Vliegende Hollander
Aangesloten bij welke bond:  KNLTB
Plaats vereniging: Amstelveen

Barrooster

Naast de tijdige herinneringen per e-mail is het rooster ook altijd terug te vinden in de Clubapp en op de site.

Verhindering Bardienst

 Het is natuurlijk altijd mogelijk dat je door omstandigheden op de afgesproken datum toch geen bardienst kan verrichten. Dat is erg vervelend, maar je dient in dat geval zelf voor vervanging te zorgen door een DVH-lid dat ten minste 16 jaar oud is.

Een lijstje met leden die je zou kunnen benaderen om je bardienst (tegen vergoeding) over te laten nemen vind je hier: [email protected]. De betaling kan je onderling regelen met diegene die je dienst overneemt.

Ook is het mogelijk onderling te ruilen. Log hiervoor in onder KNLTB/bardienstplanner. Daar kun je bekijken wie er op welke dag een bardienst heeft ingepland. Via de ledenlijst (inlog via KNLTB/ledenlijst) kun je vervolgens de betreffende gegevens van het lid achterhalen om hem of haar te benaderen voor het ruilen van je bardienst. Tot slot geven wij je mee dat - ook al heb je voor een vervanger gezorgd maar deze niet komt opdagen - jij, die de oorspronkelijk bardienst zou verrichten, verantwoordelijk blijft. 

Let op! Als je een baardienst ruilt met een ander lid, zorg er voor dat de juiste namen in het rooster staan aangezien wij alleen via het rooster kunnen nagaan hoe veel diensten de leden gedraaid hebben.

Barboete No Show voor bardienst

 Helaas zijn wij genoodzaakt om bij het niet komen opdagen van je bardienst of bij niet voor vervanger gezorgd te hebben, je een boete op te leggen van € 50,-. Mocht je de boete vervolgens niet binnen een bepaalde termijn betaald hebben, dan wordt je ledenpas geblokkeerd en kun je niet meer tennissen totdat je deze boete hebt betaald.

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers en daarom is het belangrijk dat elk lid daarin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt en de verplichtingen behorende bij het lidmaatschap nakomt. Met name naar de leden die de verplichtingen altijd nakomen is het erg vervelend als andere leden dat niet doen (en bijvoorbeeld de bar niet bezet is). Daarom is de barcommissie genoodzaakt streng er streng op toe te zien dat aan alle verplichtingen worden voldaan.

Heb je toch nog vragen over bardiensten dan kan je altijd nog contact opnemen met [email protected]

Als je twijfelt of het park open is, of specifieke vragen over je dienst, dan kan je ook bellen (niet app-en) met het bar-nood-nummer op 06-13488001. Dit nummer is alleen voor vragen tijdens je dienst of als je twijfelt ivm bijvoorbeeld de weersomstandigheden of het park geopend is!  

Informatie met betrekking tot de bardiensten

Wilt u een bardienst afkopen?

Het bedrag dient overgemaakt te worden naar rekeningnummer NL14 RABO 0363569480, ten name van: KLM Tennisvereniging DVH en vermeld eerst duidelijk uw naam in het onderwerp (naam van bankrekening correspondeert niet altijd met naam lid) en "afkoop bardienst 2024".

  • € 60,- voor twee reguliere bardiensten
  • € 90,- voor drie bardiensten (competitiespelers).
  • € 35 voor leden die op 1 april 2024 de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt

Een paar aandachtspunten ten aanzien van de bardienst:

  • Vriendelijk verzoek aan nieuwe/ onervaren leden om zich niet aan te melden op drukke momenten (tijdens competitie, avonden toernooien). Dan wordt het meestal erg druk en ervaring is dan een noodzaak.
    Voor dezelfde nieuwe/ onervaren leden geldt: mocht er behoefte zijn aan begeleiding de eerste keer, meld het aub per mail en wij zullen zorgen voor hulp bij het draaien van de dienst
  • Zoals besproken tijdens de Algemene Leden Vergadering zijn de prijzen licht verhoogd als gevolg van de stijgende inkoopprijzen waarmee ook wij als club worden geconfronteerd. 
  • Wegboeken tijdens je bardienst is alleen toegestaan voor koffie en thee, overige consumpties zijn voor eigen rekening. Ga zorgvuldig om met het wegboeken van consumpties en het boeken op teams tijdens de competitie.
  • Statiegeld is verplicht op petflesjes en blikjes. Vriendelijk verzoek om alle lege blikjes en petflessen in de opvallende oranje container te werpen zodat DVH het statiegeld kan innen. Je steunt daarmee de club!
  • Houd er rekening mee dat wij regelmatig tot het einde van het seizoen blijven toezien op het naleven van de verplichting.
logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Adres

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen

KVK-nummer

40531990