Dubbelen mag weer, en nog vele andere updates omtrent vrijspelen!

22 mei 2020

Beste DVH'ers,

Vanuit de KNLTB zijn weer een hoop regels versoepeld die we graag met jullie delen!

Wat is weer toegestaan?

  • Dubbelen mag weer 
  • Ouders & kinderen mogen ook samen een baan reserveren
  • Onbeperkt vrijspelen (restrictie van twee keer per week vervalt per direct)

Waar moeten we nog even op wachten?

  • Jeugdleden mogen nog niet samen vrijspelen (de jeugdcommissie zal de komende weken op gezette tijden de jeugd uitnodigen om samen te komen tennissen)
  • Introducees zijn nog niet welkom
  • Het clubhuis en terras blijven tot in ieder geval 1 juli gesloten
  • Toeschouwers mogen ook nog niet het park op

Alle andere regels blijven van kracht, dat betekent o.a. dat nog steeds een baan gereserveerd moet worden, de maximale speeltijd blijft 60 min (dubbel en singel), respecteer de voorgeprogrammeerde starttijden per baan, verlaat direct het park na vrijspelen om voldoende ruimte om de banen en het park te bewaren en houd ten alle tijden 1,5 meter afstand!

Veel tennisplezier en geniet van het mooie weer!

Groeten,
DVH Bestuur

 

From the KNLTB, a lot of rules have been eased and we would like to share them with you!

What is allowed again?

You can double again
Parents & children can also reserve a court together
Unlimited free play (restriction of twice a week expires immediately)

What do we have to wait for?

Youth members are not yet allowed to play together (the youth committee will regularly invite the youth to come and play tennis together in the coming weeks)
Introductions are not yet welcome
The clubhouse and terrace will remain closed until at least July 1
Visitors are not allowed to enter the park yet

All other rules remain in force, which means, among other things, that a court must still be reserved, the maximum playing time remains 60 min (double and girth), respect the pre-programmed start times per court, immediately leave the park after free play to have enough space around the courts. and save the park and keep 1.5 meters away at all times!

Nieuwscategorieën

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Address

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen