ALV

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse ALV die op donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur in ons clubhuis zal plaatsvinden.  

Zie bijgaand de agenda en het verslag van de ALV van 2019. 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Frank van Gelder Secretaris  

Uitnodiging ALV 13 februari 2020.docx DVH verslag ALV 190129 def.pdf Balans_WV_Report_Begroting_2020.pdf Balans_WV_Rapport_2019vsBegroting2019.pdf Balans_WV_Rapport_2019vs2018.pdf