Verenigingsstructuur

 

Het vergt enige organisatie om een vereniging draaiende te houden. Het algehele beleid binnen de vereniging wordt bepaald door de Algemene Leden Vergadering (‘ALV’), die voor uitvoering van het beleid een aantal leden verkiest dat met elkaar het bestuur van de vereniging vormt.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, naast voorstellen voor eventuele beleidswijzigingen legt het bestuur ook één keer per jaar aan de ALV verantwoording af over het gevoerde beleid. In de uitvoering van de vele activiteiten binnen de vereniging wordt het bestuur bijgestaan door een aantal commissies.


De Kascommissie geeft advies aan de ALV om de financiële verslagen goed of af te keuren. De commissie brengt tijdens de ALV verslag uit over de financiën. In het verslag staat beschreven op welke wijze de controle is uitgevoerd en worden de bevindingen vermeld. Stemt de kascommissie in met de financiële verantwoording, dan kan ze uit haar taak worden ontheven.
De vereniging heeft Statuten, een Huishoudelijk Reglement en een Park- en Afschrijfreglement, waarin alle bijzonderheden die de vereniging aangaan zijn vastgelegd.

De samenstelling van het Bestuur en Commissies vindt u hieronder.

 

Bestuur

Naam

Functie

Marc Heijer

Voorzitter

Don Kuyten 

Penningmeester

Frank van Gelder

Secretaris

Ted Dijkman

Voorzitter Trainingszaken

Roland Krabbendam

Voorzitter Park- en Clubhuisbeheer

Vacature 

Voorzitter Sponsorcommissie

Martine Korthals

Voorzitter Barcommissie

Vacature 

Voorzitter PR & Communicatie

Laurens Liezenberg

Voorzitter Technische Commissie

Don Orlemans

Voorzitter Activiteitencommissie

Astrid Levyssohn

Voorzitter Jeugdcommissie

E-mailadres bestuur: [email protected]

Ledenadministratie

Is verantwoordelijk voor alles wat met de ledenadministratie te maken heeft, waaronder aan- en afmelden van (nieuwe) leden bij de KNLTB, het innen van de jaarlijkse contributiegelden en het verstrekken van de KNLTB-spelerspasjes aan de leden.

Het emailadres voor de ledenadministratie is: [email protected]

 

Naam

Functie

Telefoon

E-mail

Jos Kok

Ledenadministratie

 

e-mail

ActiviteitenCommissie 

Faciliteert in recreatieve activiteiten zoals bijvoorbeeld clubevenementen, -feesten en partijen.

Naam

Functie

Don Orlemans

Voorzitter

Esther Bos

lid

Jacco Koppelman

lid

Anne van der Meij

lid

Madelon Schreurs

lid

 
Emailadres activiteitencommisie: [email protected]

Jeugdcommissie 

Een enthousiaste Jeugd Commissie (JC) regelt alle tennisactiviteiten voor onze jeugdleden,  is voor vragen, suggesties, én voor op- of aanmerkingen bereikbaar via het bovenstaande e-mailadres

Naam

Functie

Astrid Levyssohn

Voorzitter JeugdCommissie

Elisabeth van Erp

lid

Rutger Kemner

lid

Glenn Hommersom

lid

Iris Hommersom

lid

Lindsay Mccurdy

lid

Harold Smalheer

lid

 

Emailadres van de jeugdcommiesie: [email protected]

Barcommissie 

De barcommissie is verantwoordelijk voor de inkoop van de artikelen die via de bar worden aangeboden, draagt zorg voor het goed functioneren van de bar en de keuken, d.w.z. de bevoorrading (logistiek) en de bemanning van bar en keuken door de leden. Een bar in eigen beheer betekent dat van ieder volwassen lid wordt verwacht dat zij/hij enkele bardiensten voor haar/zijn rekening neemt. Met elkaar zorgen we ervoor dat het clubhuis zo’n 200dagen (tussen 1 april en 31 oktober van 09.00 tot 23.00 uur) in het jaar geopend is. Voor nieuwe leden biedt de bardienst een mooie gelegenheid om de club en haar leden beter te leren kennen.

Wilt u wel tennissen bij DVH, maar heeft u geen tijd of zin om achter de bar te staan, dan is het mogelijk om alternatieve diensten te vervullen of om de bardiensten af te kopen.

Naam

Functie

Martine Korthals

Voorzitter

Tanja Koch

lid

Katja Strasters

lid

Trudy Duinmeijer

lid

Lianka Koppelman

lid

Marian Scholman

lid

Meta Stenneberg

lid

Marijke Woe-Wijnschenk

lid

 
 

Park- & Clubhuisbeheercommissie 

Verantwoordelijk voor het onderhouden en beheren van het tennispark, inclusief banen en gebouwen.

Naam

Functie

Roland Krabbendam

Voorzitter

Bouwe Bakker

lid

Hans van den Bergh

lid

Wim Blaas

lid

Roland Flink

lid

Chris Molenaar

lid

 

PR & Communicatie / webteam DVH 

PR & Communicatie is verantwoordelijk voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid. Het DVH-webteam houdt zich bezig met de ontwikkeling/beheer van de website waar alle clubinformatie over, bijvoorbeeld, lidmaatschap, competitietennis, bardiensten, trainingsmogelijkheden, toernooien en (foto’s van) activiteiten) terug te vinden is. Daarnaast verzorgt PR & C de E-Flyer, de nieuwsbrief die boordevol staat met leuke nieuwtjes en weetjes over de club, haar leden, aankomende activiteiten, competitie- en toernooiverslagen en algemene mededelingen vanuit het bestuur.

Naam

Functie

Vacature

Voorzitter PR & Communicatie

Mark Mooij

Webteam

Sponsorcommissie 

De Sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van financiën uit onder andere sponsoring en fondsen en is het commercieel aanspreekpunt van DVH.

Naam

Functie

Miguel Fernandez

Voorzitter

Marco Gambirasi

lid

Michail Ros

lid

Adam Tasi

lid

 
Het emailadres van de sponsorcommisie is: [email protected]

Technische Commissie 

DVH beschikt over een grote en enthousiaste Technische Commissie (TC) die verantwoordelijk is voor alles wat een wedstrijd en/of spelelement met zich meebrengt. Elk seizoen worden vele grote en kleinere evenementen georganiseerd, waarbij iedereen altijd van harte welkom is!

Naam

Functie

Laurens Liezenberg

Voorzitter

Ruben de Blok

lid

Ray Mourits

lid

Doeko Wilms Floet

lid

Elmar Orlemans

lid

Onno Slinger

lid

 
Emailadres Technische Commisie: [email protected]

Open Toernooicommisie Senioren 

Het jaarlijkse Open Toernooi, is één van de drukst bezochte tennistoernooien uit de regio: ruim een week lang vele mooie wedstijden op ieder niveau, lekker eten en gezelligheid op het terras en in het clubhuis!

Naam

Functie

Patrick Wout

Voorzitter

Roland Flink

Lid

Elmar Orlemans

Lid

Roeland Pompen

Lid

Carla van Straten

Lid

Lisanne van Egmond

Lid

Roy Verbruggen

Lid

 


Trainingszakencommissie 

Verantwoordelijk voor het trainingsbeleid.

Naam

Functie

Ted Dijkman

Voorzitter

 

Het emailadres voor alle trainingszaken is: [email protected]

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 20 641 7252

Address

Wimbledonpark 161
1185 XM Amstelveen

KVK-nummer

40531990